Официални правила на промоционална кампанияПоследна актуализация: 31 декември 2021

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания "КАРТА И НАГРАДА" („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от Solvy Europe Ltd (Дружество), учредено и регистрирано в Малта под № C85658, със седалище и адрес на управление: Cornerline, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9039, Malta (Малта). („Организатор“).

Настоящите официални правила са публикувани на сайта www.vnoska.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско и малтиско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата му www.vnoska.bg.

ДЕФИНИЦИИ

Райфайзенбанк - Райфайзенбанк България ЕАД, ЕИК 831558413, адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец.

Идънред - Идънред България АД, ЕИК 130526402, адрес: София 1784, р-н "Слатина", бул. „Цариградско шосе“ 137, ет. 3.

Карта Вноска e безлихвена кредитна карта Вноска, издадена от Райфайзенбанк в партньорство със Solvy Europe Ltd в България.

Научете повече за карта на сайта на Райфайзенбанк >

Участник е всеки жител на България, който кандидатствал за Карта Вноска във всеки офис на Райфайзенбанк по време на Промоционалната кампания.

Печеливш е всеки Участник, който получи Карта Вноска. ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 1 януари 2022 г. до 28 февруари 2022 г.

За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 1 януари 2022 г. и ще продължи до 28 февруари 2022 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което одаде заявление за Карта Вноска в някой от офис на Райфайзенбанк България и получи издадена на негово име Карта Вноска.

Намери най-удобния офис на Райфайзенбанк >

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки участник има възможност да спечели следните награда:

Ваучерите са валидни за покупки в периода до 31.12.2022г. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на магазин партньор Идънред, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. Не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Всеки ваучер трябва да бъде използван съгласно правилата на Идънред.

Намери магазин партньор Идънред >

Ваучер награда ще бъде изпратен по пощата на пощенския адрес на Печеливш при получаване на Карта Вноска.

V. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на участника (наименование на клиент/клиентски номер/контакти).

VII. ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на наградната игра са достъпни на www.vnoska.bg.

VII. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях.

Информация за обработване и защита на лични данни >

IХ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да се откаже от участието си в момента на получаване на Карта Вноска в офис на Райфезенбанк.

Х. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.

Ние използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто преживяване при сърфиране. Продължавайки да използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитките.